Bệnh Nhân

Có một giải pháp đẹp hoàn toàn tự nhiên:

Lava Zirconia không chỉ mang đến các lợi điểm độ cứng và độ bền của mão sứ kim loại mà còn có hàng loạt ưu điểm vượt trội so với các phục hình Zirconia khác. Các phục hình cầu mão Lava Zirconia có thể chính xác hoàn toàn với màu răng thật và có một độ trong mờ tự nhiên mà các phục hình khác không thể có được.